Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studentský projekt pomáhá seniorům na facebook

 

Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE v Praze. Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie. „Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem použít.
Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“ vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového týmu. Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených.
„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je často omezena zvýšenými nároky na  uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se  dopravním pravidlům,“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz.
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností, jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt.

Antonín Hráský, VŠE Praha