Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krátce - červen 2013

 • V ZŠ Mohylová je tradicí, že prvňáčci spolupracují s páťáky, kteří se o ně starají. Letos se ale prvňáčci, kteří jsou ve škole nejmladší, najednou stali těmi velkými. Při návštěvě předškoláků z mateřské školy Sluníčko pod střechou se jich ujali a byli pro ně výbornými průvodci.
   
 • Děti z dramatického souboru VY-PRO-MI-PO, který je součástí občanského sdružení ze Zličína, si připravily pro naše nejmladší žáky ve školní družině FZŠ Trávníčkova divadelní představení podle knihy M. Drijverové Zajíc a sovy.
   
 • Velký úspěch v krajském kole zeměpisné olympiády zaznamenal Jiří Lukeš z 9. A FZŠ Trávníčkova, který vybojoval celkově 5. místo. Úspěch je o to větší, že čtyři místa před ním obsadili studenti různých pražských gymnázií. Blahopřejeme a  přejeme hodně zdaru na Gymnáziu Botičská.
   
 • Obvodního kola Pythagoriády Prahy 13 se 3. května zúčastnilo 58 soutěžících. Z šesti zástupců 5.A. FZŠ Trávníčkova se nejlépe dařilo Lucii Růžičkové, která zvítězila. Třetí místo obsadila Anna Klánová.
   
 • Dům sociálních služeb Lukáš ožil v polovině dubna dětskými hlásky. Zpříjemnit dopoledne našim seniorům přišli hudebním představením prvňáčci z FZŠ Trávníčkova. Své první veřejné vystoupení si pečlivě nacvičili a doprovodili je rytmickými nástroji.
   
 • Když žáci ZŠ Mohylová došli v dějepise k baroku, odložili učebnice. Rozdělili se do skupin, z nichž každá měla jedno téma - hudbu, malířství a sochařství, architekturu a poutě. Připravili prezentaci, list s informacemi a krátký testík pro ostatní.
   
 • Koncem dubna se v kinosále ZŠ Janského sešli prvňáčci, aby ukázali nejen svým rodičům, jak si poradili s písmenky a jak se naučili číst. Navíc odpovídali na otázky z úryvků pohádek a odpovědi zapisovali do křížovky. S tou pak odcházeli ke králi a královské radě, aby byli slavnostně pasováni na čtenáře.
   
 • Ve středu 22. května zahájil soubor Lučinka slavnostní večer v Břevnovském klášteře. Svým vystoupením uvítal na 300 účastníků Mezinárodního kongresu Podzemní stavby Praha 2013. 
   
 • První dubnový čtvrtek prožily děti z 2.B ZŠ Janského kouzelnou Noc s Andersenem. Tentokrát lépe poznaly pohádky Karla Jaromíra Erbena. Za doprovodu kytary také zpívaly, hrály si a užily si i jiné aktivity.
   
 • Školní výuku si žáci 2. A ze ZŠ Mohylová zpříjemnili návštěvou Divadla Spejbla a Hurvínka. V novém představení Hurvínkova Nebesíčka se setkali nejen se známými postavičkami, ale také se svérázným zvěrolékařem Kytlem, hubatou kavkou Francim a kocourem Petrklíčem.
   
 • V dubnu se žáci FZŠ Mezi Školami vypravili v rámci výuky německého jazyka na jednodenní poznávací zájezd do Vídně. Navštívili zámek Schönbrunn, podzemní hrobky slavných Habsburků, prohlédli si gotický chrám svatého Štěpána i Prater.
   
 • V Základní škole Mohylová každoročně probíhá kromě třídních projektů také celoškolní projektový den. Tentokrát na téma Praha. Žáci si mohli ověřit své znalosti z historie Prahy, poznávali památky, domovní znamení, seznámili se s pražskými mosty a v tělocvičně s dějinami pražského maratonu.

-red-