Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

  • Út 4. 6. ZA ZAJÍMAVOSTMI A MINULOSTÍ STŘEŠOVIC. Vycházku zahájíme u Rothmayerovy vily se slavnou Sudkovou „kouzelnou zahrádkou“, projdeme kolem Janákovy vily pro sochaře Josefa Mařatku, kostela sv. Norberta, Sboru církve českobratrské od arch. B. Kozáka a vily od manželů Oehlerových. Pak přejdeme do starých Střešovic, jejichž idylická
    atmosféra nás nečekaně překvapí v uličkách s vesnickými domky a názvy Na Kocourkách, Na Viničce. Začátek akce v 17.00 na zastávce tram. č. 1, 18 Vojenská nemocnice (směr z centra). Cena 100/70 Kč. Jarmila Škochová
  • Ne 16. 6. KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM. Ačkoliv nás tato vycházka zavede mimo historické jádro Prahy, přesto dojdeme k jednomu ze sídel českého panovníka – projdeme podél Kunratického potoka, v jehož blízkosti si prohlédneme zbytky zřícenin Nového hradu. Ten roku 1411 přikázal vystavět král Václav IV., jenž také na tomto hradě skonal. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce ve 14.00 u výstupu z metra C Roztyly (směr Kunratický les). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
     
  • Út 18. 6. KINSKÉHO ZAHRADA. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ přiblíží krásnou zahradu z botanického hlediska. Začátek akce v 16.00 před vstupem do zahrady z náměstí Kinských (zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Cena 100/70 Kč. Věra Válová
  • Po 24. 6. MLADOTŮV DŮM. Prohlídka sálu bývalé kapitulní knihovny v Mladotově domě na Pražském hradě. Prohlédneme si bohatou malířskou barokní výzdobu s mnoha symboly a povíme si o osudech jedné z nejcennějších knihoven u nás. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15.00 u kašny před bazilikou sv. Jiří na nádvoří Pražského hradu. Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková

 

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz