Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Budeme se scházet i o prázdninách

Klub seniorů III bude v domě Lukáš, Trávníčkova 1746 pokračovat ve své činnosti také o prázdninách. Budeme se scházet vždy ve středu od 13.00 do 16.00 hodin. Zahájení prázdninových schůzek bude 4. července. Součástí našeho setkání bude i malé pohoštění. Na programu bude především pobyt v zahradě, kde můžeme podle počasí využívat jednoduché cvičící stroje. Kdo nebude chtít sportovat, může v klubovně soutěžit v různých společenských hrách. Budeme také debatovat o zdravém životním stylu. Prázdninové setkávání zahájíme i zakončíme slavnostně muzikou. Těšíme se, že mezi nás přijdou i členové z ostatních klubů seniorů. Více na tel. 777 755 740.

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu III