Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 725 562 312, 725 562 318.

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel. 236 004 221.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč.


datum
ulice
čas přistavení
16. 6. – so5. máje (proti domu č. 325)
8.00 – 8.20
16. 6. – sokřižovatka ul. K Fialce – Živcových
8.30 – 8.50
16. 6. – sokřižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463)
9.00 – 9.20
16. 6. – soSuchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
9.30 – 9.50
16. 6. – soPetržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
10.00 – 10.20
16. 6. – soBašteckého (u garáží č. 2608/11a)
10.40 – 11.00
16. 6. – soJanského (parkovací záliv proti č. 2211)
11.10 – 11.30
16. 6. – soJanského (parkovací záliv u lékárny)
11.40 – 12.00
10. 7. – útkřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)
15.00 – 15.20
10. 7. – útBessemerova (panelová cesta proti domu č. 2729/10)
15.30 – 15.50
19. 7. – čtnám. Na Lužinách
15.00 – 15.20
19. 7. – čtMládí (u Kulturního domu Mlejn)
15.30 – 15.50
19. 7. – čtSezemínská (parkoviště)
16.00 – 16.20
19. 7. – čtBellušova (parkoviště proti č. 1804)
16.30 – 16.50
19. 7. – čtKolovečská (parkoviště)
17.00 – 17.20
19. 7. – čtBöhmova (parkoviště u kotelny)
17.30 – 17.50
19. 7. – čtFantova (u provozovny Barum)
18.10 – 18.30
19. 7. – čtkřižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40 – 19.00
12. 9. – stOvčí hájek (parkoviště proti č. 2174)
15.00 – 15.20
12. 9. – stPetržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení)
15.30 – 15.50
12. 9. – stK Sopce (zpevněná plocha proti č. 1655)16.00 – 16.20
12. 9. – stJaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)16.30 – 16.50
12. 9. – stNad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20
12. 9. – stkřižovatka ul. Operetní x Melodická
17.30 – 17.50
12. 9. – stK Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a)
18.00 – 18.20
12. 9. – stChalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30 – 18.50
12. 9. – stK Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00 – 19.20

Michaela Líčková