Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den Země v Centrálním parku

Den Země se každoročně slaví 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující na dopady ničení životního prostředí. V úterý 23. dubna proběhla tradiční kampaň ke Dni Země, která je v Praze 13 cíleně zaměřená zejména na nejmladší obyvatele a také na rodiny s menšími dětmi. Záštitu převzala místostarostka Marcela Plesníková. Letos jsme zaznamenali rekordní účast asi 1 000 dětí z mateřinek i základních škol. Akci navštívily také rodiny s dětmi. Kampaň pořádal odbor životního prostředí v rámci místní Agendy 21. U stánku OŽP jsme se zaměřili na úbytek druhového bohatství živočichů a rostlin, což je velice závažný problém. Chtěli jsme děti upozornit na to, co dělat pro zpomalení tohoto procesu a nabídli jsme jim terénní hru s názvem Abeceda živé zahrady. Součástí hry byla výstavka o zahradě plné živočichů, která měla být návodem, jak vytvořit takové životní podmínky, které potřebují a současně vytěžit maximum užitku z jejich přítomnosti. V kvízu si děti i dospělí mohli ověřit své znalosti o tom, jak zahrada funguje, jací živočichové mohou v zahradě žít, jak je přilákat, jak a kde založit kompost, že i plevel může být někdy užitečný a další. Učitelé si mohli odnést brožuru „Abeceda živé zahrady“ k dalšímu využití ve výuce. Tradičním partnerem akce je Středisko ekologické výchovy Lesy hl. m. Prahy. Pracovníci připravili 3 stánky plné poznání a her na téma Seznamte se – Strom.

Eva Beránková