Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úklid v Úsměvu

Jednu jarní sobotu jsme se sešli s rodiči a jejich dětmi na zahradě naší Mateřské školy Úsměv, kterou jsme chtěli po zimních měsících uklidit a zkrášlit. Počasí nám přálo. Dospělí se chopili složitějších prací, jako například prořezávání stromů, vykopávání starých kořenů již uschlých keřů, plevele kolem obrubníku, hrabání spadaného listí. Děti si s rodiči zasely hrášek, dýni, kukuřici, fazole... Všichni se opravdu činili a pracovali s chutí. Během dopoledne bylo pro všechny připravené pohoštění a po ukončení jejich snažení jsme si společně opekli buřty. Naše zahrada je opět krásná a připravená pro děti, aby si mohly hrát v příjemném a uklizeném prostředí. Všem zúčastněným moc děkujeme za pomoc.

Jitka Voldřichová