Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Město do kapsy

Projekt Město do kapsy – mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt Ekocentra Koniklec. Žáci v něm zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně a získávají tak znalosti o životním prostředí ve svém okolí. V březnu se do projektu zapojila ScioŠkola z Prahy 13 s vybranými dětmi z prvního stupně pod vedením průvodkyně Pavly Novákové. Nyní má projekt dokončený, výsledky představené ostatním spolužákům na školní konferenci a veřejnost se s nimi může seznámit na internetových stránkách projektu. Fotografie a výsledky měření můžete najít na stránkách projektu www.mestodokapsy.cz.

Dalia Peterová, koordinátor projektu