Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voda v krajině

Žáci 5.A ZŠ Mládí se zapojili do soutěže Voda v krajině, kterou pořádaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ta měla školákům pomoci zjistit, jak udržet vodu tam, kde je potřeba. S maximálním využitím dostupných informací žáci vyrobili model, na kterém znázornili, jak by bylo možné v krajině vodu zadržovat a jak ji využívat. Práce na projektu, jehož součástí bylo také natočení videí, nebyla vůbec jednoduchá. Dala ale dětem možnost uvědomit si, jak špatně na tom naše planeta s vodou je a že zeleně v Praze stále není dost. Když se projektem začaly zabývat, v žádném případě nečekaly, že získají v soutěži 1. místo. Více informací najdete na www.zsmladi.cz.

Norbert Tlustý