Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mimořádný sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Ne živočišné zbytky!

7. 6.
Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7
13.00–16.00
12. 6.
náměstí Na Lužinách
15.00– 18.00
5. 9.
K Sopce – zpevněná plocha
13.00–16.00


Upozornění: Pokud bude kontejner naplněn dříve než za tři hodiny, bude přistaven další.

Michaela Líčková