Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích). Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582.


5. máje (proti domu č. 325)
8.00–8.20
13. 6. – sokřižovatka ul. K Fialce – Živcových
8.30–8.50
13. 6. – sokřižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463)
9.00–9.20
13. 6. – soSuchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
9.30–9.50
13. 6. – soPetržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
10.00–10.20
13. 6. – soBašteckého (u garáží č. 2608/11a)
10.40–11.00
13. 6. – soJanského (parkovací záliv proti č. 2211)
11.10–11.30
13. 6. – soJanského (parkovací záliv u lékárny)
11.40–12.00
7. 7. – útkřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům
(u kapličky)
15.00–15.20
7. 7. – útKuchařova (parc. č. 160/468)
15.30–15.50
16. 7. – čtnám. Na Lužinách
15.00–15.20
16. 7. – čtMládí (u restaurace Mlejn) 15.30–15.50
16. 7. – čtSezemínská (parkoviště)
16.00–16.20
16. 7. – čtBellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
16.30–16.50
16. 7. – čtKolovečská (parkoviště)
17.00–17.20
16. 7. – čtBöhmova (parkoviště u kotelny)
17.30–17.50
16. 7. – čtFantova (u provozovny Auto Kelly)
18.10–18.30
16. 7. – čtkřižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40–19.00
16. 7. – čtOvčí hájek (parkoviště proti č. 2174)
15.00–15.20
9. 9. – stPetržílkova u č. 2483
(u sloupu veřej. osvětlení)
15.30–15.50
9. 9. – stK Sopce (zpevněná plocha proti č. 1655)
16.00–16.20
9. 9. – stJaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)
16.30–16.50
9. 9. – stNad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00–17.20
9. 9. – stkřižovatka ul. Operetní – Melodická
17.30–17.50
9. 9. – stK Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a)
18.00–18.20
9. 9. – stChalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30–18.50
9. 9. – stK Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00–19.20


Prosíme o dodržování bezpečnostních pravidel, jako je nošení ochranných pomůcek a dodržení rozestupů. Děkujeme.

Michaela Líčková