Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voda je dar

Pro většinu z nás je naprostou samozřejmostí, že doma otočíme kohoutkem a teče nám pitná voda. Nikdo z nás v tu chvíli nepřemýšlí o tom, odkud se vlastně ta životadárná tekutina bere. Voda tvoří většinu zemského povrchu. Člověk sám je z většiny tvořen vodou a nepřežije bez ní víc než několik dní. Koho z nás napadne, že vlastně žijeme ve vodním ráji? Važme si vody. Ne každý má takové štěstí, že má pitné vody dostatek.

Světový den vody se od roku 1993 každoročně slaví 22. března. Toto datum vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Hlavním cílem je pořádání osvětových akcí, které mají vzbudit zájem veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu vodních zdrojů na Zemi. Ty letošní se měly nést v duchu motta „Voda a změna klimatu“, protože klimatické změny jsou neoddělitelně spojeny s vodou a s jejím hospodařením. Letos se ale bohužel kvůli koronavirové pandemii žádné takové akce nekonaly.
Bez vody by nebylo na Zemi života. Přes svou jednoduchou molekulární strukturu má jedinečné chemické i fyzikální vlastnosti. Voda špatně vede teplo, avšak je jeho výborným akumulátorem, což je pro globální klima velmi významná vlastnost. Vodní plochy dokáží uložit spoustu tepla, které pak uvolňují během chladného období. Během teplého léta zabraňují nadměrnému zahřívání a díky tomu vytváří příjemné klima. Tímto způsobem se zmírňují tepelné výkyvy na Zemi. Voda se účastní všech procesů na zemském povrchu. Rozpouští soli nerostů do půdy a pak je přivádí k rostlinám, jako nezbytné živiny.
Faktem je, že více než jedna třetina lidí na světě nemá přístup k pitné vodě a její spotřeba v Evropě již přesahuje dostupnost. Objem vody na Zemi je konstantní a pokrývá 75 % naší planety. Z toho asi 97 % tvoří voda slaná. Další část zaujímají ledovce a pouhých 0,7 % z celého objemu je možno použít jako vodu k pití. Asi všichni víme, že bez jídla lze přežít až 40 dní, bez vody méně než 4. Lidské tělo obsahuje 60 % vody. Člověk vypije zhruba tři litry vody denně, celková spotřeba na osobu a den je přibližně 130 litrů.

Pitná voda

Praha 13 je zásobována pitnou vodou z Úpravny vody Želivka, stejně jako většina metropole. Doprava pitné vody je zajištěna samospádem štolovým přivaděčem o délce 52 km do vodojemu Jesenice z největší vodárenské nádrže v ČR, Švihov, která leží na řece Želivce. Pitná voda je pravidelně kontrolována analytickými metodami dle vyhlášky, která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Na stránkách PVK jsou dostupné aktuální informace o kvalitě vody v Praze. Dlouhodobé sledování ukazuje, že kvalita pitné vody z pražské distribuční sítě zcela vyhovuje evropským standardům.

Jak se získává pitná voda?

Voda je z přehrady odebírána ze dvou odběrných věží z různých hloubek, podle stavu hladiny a kvality vody. Do úpravny je dopravována čerpadly. Do vody se v úpravně vody přidává srážedlo, které na sebe váže organické a anorganické nečistoty. V případě zhoršené kvality surové vody se dávkuje aktivní uhlí, které na sebe umí navázat některé chemikálie. Voda je dále vedena na filtry naplněné křemičitým pískem, kde se vysrážené vločky zachytí. Za pískovými filtry následuje úprava vody ozónem, který slouží pro dezinfekci vody. Až při výstupu z úpravny je přidáván chlór. Ten má za úkol zachovat kvalitu vody během distribuce k odběrateli. Čištění je složitý proces a není divu, že cena pitné vody stále stoupá. Z tabulky na webu PVK lze vyčíst, že cena pitné vody stoupla takřka 4x od roku 1998, kdy m3 vody stál pouhých 26 Kč. Cena vodného a stočného v Praze pro rok 2020 je stanovena na 94 Kč za m3. Proto se v souvislosti s úsporami dostávají do popředí výrobky a technologie, které umí efektivně využívat dešťovou vodu nebo recyklovat tzv. šedou vodu ze sprch, van a umyvadel.
Odpadní voda je odváděna pomocí systému stok do čistírny, odtud pak do Vltavy. Kanalizace není černá díra, kde vše beze stopy zmizí. Ústřední čistírna v Praze každoročně zpracuje desítky milionů metrů krychlových odpadů, které do kanalizace nepatří. Tyto látky poškozují kanalizační potrubí, čerpací stanice i čistírenská zařízení. Kanalizační řád na webové stránce PVK určuje, co lze vypouštět. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci pevnými látkami, na které se vážou tuky, a může dojít k ucpání kanalizační přípojky. Plasty z hygienických potřeb a ubrousků nepodléhají rozkladu a tak mohou zcela zničit čerpadla odpadní vody. Provoz čistírny může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a mají také negativní vliv na biologické procesy čištění.
V Praze 13 máme oddělené vedení splaškové a dešťové kanalizace. Moderní princip umožňuje dešťovou vodu odvedenou ze střech, silnic a chodníků využít k posílení toku Prokopského potoka. Nečistoty se usazují v sedimentačních nádržích. Díky tomuto systému můžeme při procházce obdivovat život v rybnících v Panské zahradě a v Centrálním parku.

Jak s vodou šetřit?

V poslední době jsou dotačně podporovány projekty v rodinných domech, které umožňují hospodařit s dešťovou vodou. Ta se používá na zalévání rostlin, splachování toalety nebo ke sprchování. I v sídlištních bytech bychom měli vodou šetřit. Spotřebu může zvýšit nenápadný průtok toaletou, kapající kohoutky či sprcha. Stačí, když změníme některé své ustálené zvyky, jako je mydlení se a čištění zubů při tekoucí vodě, koupání zaměníme za sprchování, nainstalujeme úspornou sprchu, perlátory a mechanismus pro duální splachovače. Pračku zapínejme, až když je plná. Upřednostňujme mytí nádobí v myčce před ručním mytím. Učme děti svým příkladem, aby vždy zastavily vodu a zavřely kohoutek. Kontrolujme účty za vodu a v případě neobvykle vysoké spotřeby zkontrolujme případné netěsnosti. Při odjezdu na dovolenou také uzavřeme hlavní přívod vody.

Neteče vám voda?

Na webových stránkách PVK naleznete vždy aktuální informace o plánované výluce dodávek vody, ale i o aktuálních haváriích. Zákaznickou linku 601 274 274 nebo 840 111 112 volejte nejen při havárii vašeho vodovodu ale i kanalizace. I přes nepříznivou situaci spojenou s pandemií Covid-19 oznamují Pražské vodovody a kanalizace svým odběratelům na svých webových stránkách, že zajišťují bezpečné a plynulé dodávky pitné vody ve standardní kvalitě a není třeba mít jakékoli obavy. Dle informací ze Světové zdravotnické organizace a Státního zdravotního ústavu pitná voda respirační viry nepřenáší a lze ji používat bez jakýchkoli omezení.

Dana Céová