Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
1. 6.
Běhounkova – parkoviště proti č. 2463
2. 6.
Jaroslava Foglara – parkovací záliv proti č. 1333/8
2. 6.
Nušlova – rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
3. 6.
Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova u č. 1594
3. 6.
Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
4. 6.
Pavrovského – křižovatka s ul. Janského
(u kontejnerů na tříděný odpad)
4. 6.
Podpěrova – před MŠ u č. 1879
5. 6.
Volutová – parkoviště proti č. 2518/6
8. 6.
Bašteckého – křižovatka s ul. Janského
9. 6.
Amforová – proti č. 1895/24
9. 6.
Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12
9. 6.
U Kašny – odstavná plocha
10. 6.
Bellušova – chodník proti č. 1804/7
10. 6. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69
11. 6.
Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
12. 6.
Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova
15. 6.
Bronzová – chodník u trafostanice naproti č. 2016/13
15. 6.
Šostakovičovo náměstí – křižovatka s ul. Vlachova
16. 6.
Klausova – parkoviště proti č. 1361/13a
(u kontejnerů na tříděný odpad)
16. 6.
U Jezera – parkoviště proti č. 2039/18
17. 6.
K Sopce – zpevněná plocha
18. 6.
K Fialce – plocha u č. 1219
18. 6.
Suchý vršek – rozšířený chodník proti č. 2096
19. 6.
Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)
22. 6.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. v Brůdku (u rybníka)
22. 6.
Trávníčkova – u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)
23. 6.
Janského – parkoviště proti č. 2370
23. 6.
nám. Na Lužinách
23. 6.
Kuchařova – křižovatka s ulicí Svitákova
24. 6.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
24. 6.
Janského – rozšířený chodník u č. 2437/15
24. 6.
Kettnerova – proti č. 2059/6 u trafostanice
25. 6.
Fantova – parkoviště u č. 1742/23
25. 6.
V Hůrkách – křižovatka s ul. Seydlerova
26. 6.
Zázvorkova – parkovací záliv proti č. 2003/14
29. 6.
Böhmova – parkoviště u kotelny
29. 6.
Mládí – parkoviště proti č. 824/14
30. 6. Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
30. 6.
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová
(zpevněná plocha u tříděného odpadu)
20. 7.
Sezemínská – parkoviště u trafostanice
21. 7.
Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
22. 7.
Chlupova – proti č. 1800 u MŠ
23. 7.
Janského – parkovací záliv u lékárny u č. 2254
17. 8.
Bellušova – chodník proti č. 1804/7
18. 8.
Hábova – parkoviště proti č. 1564/8
19. 8.
Husníkova – parkoviště u trafostanice
20. 8.
Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci

Michaela Líčková