Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přístavba Lukáše pokračuje

Kontrolní den – 27. 4.

V květnovém STOPu jsem poprvé informoval o zahájení přístavby Domu sociálních služeb Lukáš, kterou provádí stavební společnost DEREZA spol. s r.o. Stavba je v plném proudu, o čemž se může přesvědčit každý, kdo jde kolem. Své vědí i obyvatelé domů v rondelu uzavřeném ulicemi Trávníčkova a Fantova, stavbu v přímém přenosu zažívají i všichni senioři bydlící v Lukáši a pracovníci Střediska sociálních služeb Prahy 13. Nutno podotknout, že stavba svým rozsahem a stavebním ruchem nenarušuje provoz sociálních služeb střediska a ani na bydlící seniory nepůsobí negativně. Proto je třeba vyzdvihnout ohleduplnost stavebních dělníků a technických pracovníků společnosti DEREZA ke každodennímu provozu Domu sociálních služeb Lukáš. Stavba sice občas generuje zvýšený hluk, ale díky vlhkému až deštivému počasí zatím nezpůsobuje zvýšenou prašnost. Zkrátka probíhá poměrně přívětivě, i když o sobě dá občas vědět.

Betonování základů – 11. 5.

Co se tedy zatím postavilo a co nás čeká v nejbližším období? Proběhla hlučná demolice betonových vrstev hřiště, byly realizovány výkopové práce pro betonáž a vyarmování základových betonových pasů a patek a vyzdil se základ výtahové šachty. Byla položena ležatá kanalizace. Laicky řečeno byly provedeny základy stavby.
V současné době a ve dnech následujících bude provedena betonáž podkladní betonové desky, vodorovné hydroizolace a zdění obvodového zdiva z keramických cihelných tvárnic Porotherm. V prázdninových měsících začnou probíhat práce na hrubé stavbě spočívající ve zdění nosného zdiva a betonáž monolitických betonových sloupů a stropních konstrukcí. Stavaři počítají s tím, že pokud jim bude přát počasí a nebude například extrémně deštivo, mohly by do konce prázdnin stát dvě patra hrubé stavby (stropy a obvodové zdivo). Stavba nebude generovat už výrazný hluk obdobný rozbíjení vrstev betonu hřiště, který se rozléhal uvnitř celého rondelu. Nicméně zvýšené hlučnosti se nevyhneme. A to zejména v případě nahodilého krátkodobého řezání keramických tvárnic diamantovou pilou nebo provozu čerpadla betonu při betonáži nosných konstrukcí.

Lití betonové desky – 17. 5.

Práce na stavbě budou probíhat ve všední dny od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 18.00 a to i v době svátků a ve dnech pracovního klidu, pokud nepřipadnou na neděli.
Do konce prázdnin je tedy co dělat. Se „stavebním zpravodajstvím“ se ozvu v září. Nakonec bych chtěl poděkovat panu Petru Horákovi, stavbyvedoucímu společnosti DEREZA, který má podíl na odborném „stavařském“ textu. Přeji krásné léto a slunečné prázdniny bez koronaviru.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13