Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děkujeme za prohlídku

Klub seniorů II děkuje místní Agendě 21 a jejímu předsedovi Vítu Bobysudovi za možnost navštívit Malostranský hřbitov, včetně velmi pěkně připravené komentované prohlídky paní Alenou Lehnerovou.

Alena Dušková