Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Virtuální univerzita třetího věku

Přednášky letního semestru probíhaly v počítačové učebně ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 tentokrát už prezenční formou. Každé úterý od 31. ledna do 18. dubna se v učebně sešli studenti, aby společně zhlédli přednášku přes portál České zemědělské univerzity v Suchdolu. Kurzy se tentokrát týkaly témat Budhistické umění Indie, ten absolvovalo 17 studentů a Barokní architektura v Čechách, který absolvovalo 10 studentů. Každý kurz vždy obsahuje šest vyučovacích video přednášek. Po splnění studijních povinností a absolvování šesti individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU. Semestr je ukončen vypracováním závěrečného testu, který je vlastně takové opakování všeho, co studenti viděli a slyšeli v předchozích přednáškách. Není třeba mít obavy z testů, je možné je opakovat až do zdárného vypracování. Letos ukončením semestru a úspěšným vypracováním závěrečného testu splnily studentky paní Alena Dušková, paní Hana Bláhová a paní Eva Šťastná podmínky studia a obdrží diplom o promoci. Všem gratulujeme. Zimní semestr 2023/2024 bude zahájen 29. září v 10 hodin. Tentokrát si vybrali studenti obou kurzů stejné téma a sice Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě. Informace o studiu získáte u paní Aleny Hrabětové, tel. 725 393 061 u které se můžete také v případě zájmu přihlásit.

Alena Hrabětová