Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrovolnické centrum – FN Motol

V úterý 2. května se konala Retrokavárna o dobrovolnictví v Motole. Zástupce této organizace, paní Blažková, přednesla, co může dobrovolník přinést pacientům, např. lidský kontakt, zpestření dlouhých chvil, zlepšení nálady, návštěvy spojené s pejsky a jinými zvířátky. Upozornila na to, co dobrovolník nikdy nedělá, např. nenahrazuje práci personálu, nemanipuluje s pacienty, nenahlíží do zdravotní dokumentace, nepřidělává starosti a práci personálu. Dobrovolník tak může očekávat dobrý pocit a smysluplné naplnění volného času při návštěvách osamělých pacientů při zajišťování jejich aktivit.
Pokud vás téma dobrovolnictví ve FN Motol blíže zajímá, můžete najít informace na www.dcfnmotol.cz.

Zuzana Kraljová, odbor sociální péče