Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Probíhá migrace žab

Probíhá migrace žab


Žádáme všechny řidiče, projíždějící kolem rybníčku mezi komunikacemi U Paloučku a Pod Vlkem ve starých Stodůlkách, aby maximálně omezili rychlost svého auta a zvýšili ostražitost. Každý rok v březnu a dubnu probíhá migrace žab za účelem rozmnožování. Nejvíce migrují po setmění až do šesté hodiny ranní, přenášet je budou také ochránci přírody. Odbor životního prostředí zajistil instalaci zábran, úklid odpadků a úpravu okolí nádrže. Magistrát hl. města Prahy připravuje na podzim bagrování rybníčku a úpravy v jeho okolí.

 Jaroslav Fuglík