Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Řepánek zahájil provoz

Řepánek zahájil provoz


V sobotu 3. března občanské sdružení Divadlo pro děti v Řeporyjích slavnostně zahájilo provoz Mateřského centra Řepánek (vchod z druhé strany bývalého kina). Po počátečních obtížích se nám podařilo získat do pronájmu a upravit prostor bývalé restaurace na náměstí K Tržišti, ve kterém vznikla především velká herna pro děti a zázemí s občerstvením pro maminky a tatínky nebo i prarodiče s dětmi.

Toužíme po tom, aby se naše mateřské centrum stalo místem nových setkání, předávání zkušeností, ale i možností rozvíjení tvořivosti dětí. Nabízíme proto tvořivé dílničky, pravidelné hodiny cvičení dětí všech věkových kategorií, baletní přípravku pro děti od 3 do 6 let, cvičení maminek s dětmi, dramatický kroužek, pro větší děti připravujeme dabingovou školičku. Usilujeme o přestavbu bývalého kina v Řeporyjích na divadlo pro děti, kde by i děti z Prahy 13 mohly sledovat představení nebo se samy účastnit jejich nastudování. V nabídce máme i pořádání narozeninových oslav.

Jsme velice rádi, že se nám dostává velké podpory MČ Praha 13, našich akcí se se zájmem účastní pan starosta David Vodrážka, projekt Divadlo pro děti zaštítil poslanec Petr Bratský. Více informací o projektu a veřejné sbírce na přestavbu bývalého kina najdete na výstavce na radnici Prahy 13 nebo na www.detskedivadlo.cz.

Srdečně vás zveme, především aktivní maminky, které nechtějí být doma samy. Rozvrh bude vyvěšen u vchodu, teď ze začátku je možné přijít kdykoli po dohodě na tel. 776 733 700. 

Mirka Součková,
Mateřské centrum Řepánek