Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol i odjinud 3

Základní umělecká škola Praha 5 - Stodůlky,
K Brance 72, tel.: 235 518 336 pořádá ve čtvrtek 26. dubna v 15.00 - 18.30 hod 
NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO VEŘEJNOST
spojený se zápisem předškoláků do přípravné hudební výchovy (PHV)

Pozor: uvítáme všechny návštěvníky, ale zápis je určený pouze do PHV, pro starší žáky
bude jiný termín v červnu, který včas ohlásíme. Přijďte se podívat, jak a kde se dělá umění, najdete nás ve starých Stodůlkách naproti kostelu sv. Jakuba (žlutá budova).