Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V ROCE 2010

 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění.

Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 19 odst. 5 a 6. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.

 

Čís. bloku Termín čistění Seznam ulic
1 14. 4.
15. 9.
Vackova + tři menší parkoviště, Kálikova, Heranova, Hábova + parkoviště + odbočka k jeslím, Šostakovičovo nám., Vlachova, Líšnická,
Flöglova, Hostinského + parkoviště + odbočka k mateřské škole, Klukovická
15. 4.
6. 9.
Lýskova (od Chalabalovy po Jeremiášovu) + parkoviště, Kociánova, Chalabalova + parkoviště, Kovářova, Kuncova, Mládí + parkoviště + spojka
Armády, Na Vlku - celá
3 16. 4.
7. 9.
Fantova + spojka Oistrachova + parkoviště, Trávníčkova + parkoviště + spojky Mukařovského, Kettnerova, Horákova
4 3. 5.
10. 9.
Neústupného + parkoviště, Chlupova, Bellušova+ spojky Mukařovského + parkoviště, Holýšovská + parkoviště, Archeologická (Mukařovského – Bronzová)
5 4. 5.
13. 9.
U Jezera + parkoviště, Sezemínská, Bronzová + parkoviště, Amforová + spojka + parkoviště, Mukařovského – parkoviště u metra, Podpěrova, Brdičkova, Kolovečská + spojka
Mukařovského + parkoviště
6 11. 5.
14. 9.
Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova), Zázvorkova + parkoviště, Modrá + parkoviště, Böhmova + parkoviště, Zvoncovitá + spojka Archeologická + parkoviště, Mohylová + parkoviště, Píškova + parkoviště
7A 6. 5.
2. 9.
V Hůrkách (Petržílkova – Suchý vršek), Ovčí hájek + parkoviště, Seydlerova,
Fingerova
7B 7. 5.
3. 9.
V Hůrkách (Pod Hranicí – Suchý vršek), Husníkova, Suchý vršek
8A 12. 5.
8. 9.

Běhounkova (Bucharova – Blattného), Nušlova, Petržílkova, Na Zlatě, Volutova + parkoviště

8B 13. 5.
9. 9.
Běhounkova (Blattného – Pod Hranicí) + parkoviště, Kodymova, Dominova, Mezi Školami, Blattného
V 1 26. 4. Janského (Červeňanského - Kurzova), NN 3456 - 2x parkoviště Herčíkova, Drimlova
V 2 27. 4. Kurzova, Borovanského, Přecechtělova
(Kurzova - Janského), Netouškova -
včetně nemota, Klausova, Janského
(Kurzova-Prusíkova)
V 3 28. 4. Bašteckého - včetně nemota, Prusíkova, Pavrovského - plus 2x parkoviště, Janského (Červeňanského - Prusíkova), Přecechtěla (Kurzova - Pavrovského