Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice
datum
stanoviště
Běhounkova1. 4.křižovatka s ul. Dominova – parkoviště proti č. 2463
Bronzová1. 4.naproti č. 2016/13 – chodník u trafostanice
Kodymova
4. 4.
mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Fantova
5. 4.
parkoviště před č. 1742/23
Bellušova
6. 4.
parkoviště proti č. 1804/7
Hábova
7. 4.
parkoviště proti č. 1564/8
5. máje
8. 4.
proti č. 325/55
Husníkova
8. 4.
parkoviště u trafostanice
Kettnerova
11. 4.
parkoviště u trafostanice proti č. 2053
Nušlova
12. 4.
parkovací záliv proti č. 2289/43
K Fialce
13. 4.
plocha u č. 1219
Janského
14. 4.
parkovací záliv proti č. 2211/69
Petržílkova
15. 4.
parkoviště u 2267/12
Píškova
15. 4.
parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Červeňanského
18. 4.
křižovatka s ul. Janského (nástupní ostrůvek BUS)
Sezemínská
19. 4.
parkoviště u trafostanice
Janského
20. 4.
rozšířený chodník u č. 2437
Volutová
21. 4.
parkoviště proti č. 2518/8
Amforová
22. 4.
proti č. 1895
Suchý vršek
22. 4.
křižovatka s ul. V Hůrkách (odstavná plocha u oční kliniky)
Vstavačová
25. 4.
u retenční nádrže
Přecechtělova
26. 4.
křižovatka s ul. Prusíkova
Trávníčkova
27. 4.
rozšířený chodník proti č. 1764
Jaroslava Foglara
28. 4.
parkovací záliv u č. 1333/8
Lýskova x Chalabalova
29. 4.
chodník u Grafotechny
Pod Viaduktem
29. 4.
křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
Nad Dalejským údolím
2. 5.
záliv v komunikaci
Podpěrova
3. 5.
před MŠ u č. 1879
Böhmova
4. 5.
parkoviště u kotelny
Klausova
5. 5.
parkoviště proti č. 1361/13a
Janského
6. 5.
parkoviště proti č. 2370/15
Vlachova
6. 5.
na chodníku proti č. 1511/8

Michaela Líčková