Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

ulice
stanoviště
datum
hodina přistavení
K Hájům
křižovatka s ul. Okruhová
2. 4.
9.00 – 12.00
K Fialce
plocha u č. 1219
3. 4.
13.00 – 16.00
Vstavačová
u retenční nádrže
9. 4.
9.00 – 12.00
Chalabalova
parkoviště u č. 1611
10. 4.
13.00 – 16.00
nám. Na Lužinách

16. 4.
9.00 – 12.00
K Sopce
zpevněná plocha
17. 4.
13.00 – 16.00
5. máje
proti č. 325
30. 4.
13.00 – 16.00
Vstavačová
u retenční nádrže
7. 5.
9.00 – 12.00
K Sopce
zpevněná plocha
7. 5.
13.00 – 16.00
K Opatřilce
křižovatka s ul. K Jihu
15. 5.
9.00 – 12.00
K Hájům
křižovatka s ul. Okruhová
15. 5.
13.00 – 16.00
Chalabalova
parkoviště u č. 1611
21. 5.
9.00 – 12.00
K Řeporyjím x K Chabům
u kapličky
21. 5.
9.00 – 12.00
5. máje
plocha proti č. 325
22. 5.
9.00 – 12.00
K Fialce
plocha u č. 1219
5. 6.
9.00 – 12.00