Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběrný dvůr

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a suť.

ulice
stanoviště
datum
hodina přistavení
K Sopce
zpevněná plocha
2. 4., 20. 5.8.00 – 14.00
13.00 – 19.00
Mládí parkoviště
proti prodejně Auto Kelly30. 4., 6. 5.8.00 – 14.00
13.00 – 19.00