Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kulaté výročí svátku žen

Mezinárodní den žen, který spadá na 8. března, se už sto deset let slaví v mnoha zemích po celém světě. Dnes, pomineme-li jeho základní myšlenku, je to den, kdy je většina mužů k ženám pozornější, udělá jim radost kytičkou, dárkem... Přesto, že už řadu let není MDŽ oficiálním svátkem, oslava tohoto dne nezanikla. Dříve narozené dámy si ji užily ve Spolkovém domě, kde se při příležitosti jejich svátku konalo setkání členů klubů seniorů. Záštitu nad akcí převzal místostarosta Pavel Jaroš, který každou z přítomných žen obdaroval krásným tulipánem. Příjemnou atmosféru setkání ještě podtrhnul Koty swing band, když všem přítomným zahrál k poslechu i k tanci.

Eva Černá