Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svět kolem nás ve fotografii

Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje fotosoutěž pro seniory na téma Svět kolem nás. Soutěžní fotografie – maximálně tři – zasílejte od 15. dubna do 15. září 2018 na e-mail zelenkovah@p13.mepnet.cz nebo je osobně odevzdejte na radnici Prahy 13 v obálce označené „ Fotosoutěž“. Fotografie budou prezentovány na výstavě v prostorách radnice, kde při vernisáži dojde i k vyhlášení Nej fotografie. Vybrané fotografie budou odměněny. Fotosoutěž je vyhlášena ve spolupráci s odborem sociální péče. Záštitu převzali místostarosta Pavla Jaroše a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

Hanka Zelenková