Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dismanova ulice

Vychází východním směrem z ulice Symfonické. Dále se rozbočuje směrem na východ a sever. Jméno nese po významném rozhlasovém redaktorovi, reportérovi, dramaturgovi a pedagogovi, zakladateli dětského rozhlasového souboru Miloslavu Dismanovi. Narodil se 27. dubna 1904 v Bělé pod Bezdězem. V období 1930–1934 studoval na Vysoké škole pedagogických studií v Praze. Byl učitelem v různých místech severních Čech, v letech 1930–1935 učil na pokusné škole v Praze. V roce 1935 založil rozhlasový dětský soubor. Spisovatel Vladislav Vančura jej pojmenoval Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS). Soubor se stal stálým externím spolupracovníkem rozhlasu. Miloslav Disman udržel prací v DRDS kontinuitu dramatické výchovy a dětského přednesu od let třicátých do začátku sedmdesátých. Pro soubor psal scénky, pásma, hry. Ovlivněn rozhlasovou prací kladl důraz na techniku řeči a věnoval se také metodice dětského přednesu a jeho odlišnosti od přednesu dospělých. V roce 1935 se stal dramaturgem a režisérem Československého rozhlasu. Za německé okupace byl členem ilegálního Národního výboru Čs. rozhlasu, byl napojen na Národní revoluční výbor československé inteligence. V roce 1945 se aktivně zúčastnil boje o budovu Českého rozhlasu. Byl jedním z dominantních reportérů, kteří přinášeli reportáže o průběhu bojů v květnových dnech. V letech 1955, 1960 a 1965 patřil mezi reportéry celostátních spartakiád. Od roku 1952 byl vedoucím režisérem vysílání pro děti a mládež. V letech 1959–1970 působil jako externí pedagog pražské AMU, od roku 1963 byl předsedou psychologické komise čs. sekce Mezinárodní organizace loutkových divadel UNIMA. Pro svá vystoupení za okupace v srpnu 1968 byl v roce 1971 donucen odejít do důchodu. DRDS směl vést do roku 1973. Miloslav Disman zemřel 21. dubna 1981 v Praze.

Dan Novotný