Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Byla zahájena závěrečná etapa revitalizace

Ve středu 24. února byla zahájena třetí, tedy závěrečná etapa revitalizace vnitrobloku Fingerova. Projekt rekonstrukce celého vnitrobloku byl v roce 2018 projednán s veřejností v rámci místní Agendy 21.
V minulých etapách proběhla rekonstrukce dětského a sportovního hřiště, v rámci poslední etapy bude kompletně zrekonstruována cestní síť v západní části vnitrobloku, která je v téměř havarijním stavu. Součástí rekonstrukce budou také terénní a parkové úpravy včetně výsadby dřevin a trvalek. Přívětivější tvář získá i prostranství před základní školou, kde bude zmodernizována zpevněná plocha, dojde k odstranění kruhových záhonů v havarijním stavu a barevně bude plocha ladit s budovou školy. Před sochou „Kamenožrouta“ je počítáno s novým, velkým kruhovým záhonem, okolo kterého budou lavičky. Zůstane zde zachován živičný povrch, který hojně využívaly děti pro nácvik svých dovedností na in-linech. Nově koncipovány budou také oválné, vyvýšené záhony. Ty budou srovnány s terénem a před školou tak vznikne další odpočinková zóna s lavičkami a odpadkovými koši.

Obnova cestní sítě se v první fázi bohužel neobejde bez rozsáhlých bouracích prací, které budou prováděny postupně tak, aby mohl být zachován částečný průchod vnitroblokem a přístup ke škole. Staveniště bude vždy ohraničeno oplocením a ve vnitrobloku budou rozmístěny informační cedule s upozorněním na nutné uzavírky. Termín dokončení stavby je stanoven na podzim letošního roku, ale pro případ nepříznivých klimatických podmínek je nutné počítat s určitou rezervou.
Prosíme o vzájemnou ohleduplnost, aby stavba mohla být zdárně a v co nejkratší době dokončena.

Odbor životního prostředí