Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V dubnu začne cyklická deratizace

Hlavní město Praha bude i letos zajišťovat cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.
Bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem. Dodržování správného postupu garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy, na kterou se můžete s případnými dotazy k této problematice obracet.
Jarní a podzimní deratizaci bude jako každý rok provádět i městská část Praha 13 a to na plochách veřejné zeleně, které má ve správě. Současně je nutné, aby takto postupovali i ostatní vlastníci a správci jednotlivých objektů, kteří jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví za provedení pravidelné deratizace odpovědní.

-red-