Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dejte bioodpadu druhou šanci

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér, či nemá místo na založení kompostu, může si na bioodpad objednat nádobu. Bioodpad může též odvézt do nejbližšího sběrného dvora, přímo do stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu, do kompostárny HMP ve Slivenci, případně odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad, kterých nám v letošním roce magistrát přidělil o polovinu méně. Od 1. 1. 2020 je služba svozu rostlinného bioodpadu zvýhodněna díky záštitě města téměř o 50 %.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

četnost obsluhy/objem nádoby1x za 2 týdny
1x za týden
2x za týden
120 litrů
56 Kč
112 Kč
224 Kč
240 litrů
90 Kč
179 Kč 359 Kč

Nádobu na bioodpad lze objednat v celoročním nebo sezonním svozu (duben až říjen) a to na bioodpad@praha.eu, registrační formulář najdete na https://bio.praha.eu/formular/.

Do sběrné nádoby na bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • květiny
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • papírové proložky od vajec
 • košťály a celé zbytky rostlin
 • větve keřů a stromů
 • sláma, seno
 • kůra, štěpka, piliny a hobliny

Upozorňujeme, že uvedené bioodpady musí být prosté ostatních příměsí, např. stavební suti, plastů (včetně pytlů sloužících k přepravě) či jiných nerozložitelných příměsí, neboť celý obsah nádoby by byl znehodnocen.

Do sběrné nádoby na bioodpad nepatří:

 • maso, kosti, kůže, vývary
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu
 • jedlý olej a tuk
 • zbytky z kuchyní (pečivo, knedlíky, těstoviny)
 • mléčné výrobky
 • zvířecí trus, moč a hnůj, podestýlka
 • uhynulá zvířata


-red-