Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběrný dvůr

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně, suť.

datum
hodina
stanoviště
24. 4.
10.00–16.00
Mládí – parkoviště proti č. 824
1. 5.
10.00–16.00
Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům
(u kapličky)


Michaela Líčková