Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

4. 4. Telekomunikace v kostce (počítačová učebna)

11. 4. Jak se bydlelo (počítačová učebna)

25. 4. Káva o čtrnácté

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)

5. 4. Zazpívat nám přijde skupina seniorek Radostné stáří

12. 4. Připomeneme si 22. výročí založení klubu

19. 4. Popovídáme si u kávy, u testů si procvičíme paměť

26. 4. Oslavíme 92. narozeniny paní Dagmar Dudlové

Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15.30 hod.)

Scházíme se pravidelně v klubovně v přízemí - pravý vchod Domu sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746. O čem si budeme povídat při kávě nebo čaji se zákuskem a na jaké téma, se vždy domlouváme na předchozí schůzce klubu. Na programu nechybí ani posezení s hudbou a společným zpíváním.

Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

6. 4. Rybníky stodůlecké

13. 4. Vinohradské divadlo

20. 4. Bratři Čapkové

27. 4. Německo

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.
Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII

Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku restaurace Pod radnicí.

Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014