Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání při příležitosti svátku žen

S příchodem prvních jarních dnů se začala rozvolňovat covidová opatření. Po dvou letech plánování a opětovného rušení kulturních a společenských akcí se konečně naskytla příležitost připravit a také zrealizovat pro seniory setkání při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen, které se uskutečnilo 8. března ve Spolkovém domě. Sto padesát přítomných seniorek a seniorů přišli pozdravit zástupci městské části Praha 13 místostarosta Petr Zeman, radní Aneta Ečeková Maršálová, zastupitel Vít Bobysud a ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek. Příjemnou atmosféru vykouzlilo duo A proč ne. Po dvou hodinách zábavy se všichni rozešli s dobrou náladou a kytičkou, která k tomuto svátku neodmyslitelně patří.

Iva Dvořáčková