Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 284 098 887, 284 098 888 (s přesměrováním na mobilní telefony). Odkaz na mapku pro zobrazení stanovišť na NO. https://ksnko.praha.eu/map-unsafewaste/

datum
stanoviště
čas přistavení
4. 4. úterýkřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům
(u kapličky)
15.00 – 15.20

Kuchařova (parc. č. 160/468)15.30 – 15.50

křižovatka ul. V pískovně x Do Blatin16.00 – 16.20

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)16.30 – 16.50

křižovatka ul. Sazovická x Tulešická 17.00 – 17.20

Křivatcová (u pošty) 17.30 – 17.50

křižovatka ul. U lípy x Hrozenkovská18.00 – 18.20

Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr)18.30 – 18.50

Hostivická (před č. 7) – Sobín19.00 – 19.20

křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická
(na otočce autobusu)
19.30 – 19.50
29. 4. sobotanám. Na Lužinách8.00 – 8.20

Mládí (u restaurace Mlejn)8.30 – 8.50

Sezemínská (parkoviště)9.00 – 9.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)9.30 – 9.50

Kolovečská (parkoviště) 10.00 – 10.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)10.40 – 11.00

Fantova (plocha před objektem č. 1742/23)11.10 – 11.30

křiž. ul. Vlachova x Šostakovičovo nám.
(u č. 1511)
11.40 – 12.00

Jitka Zámorská, OŽP