Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

datum
stanoviště
čas přistavení
1. 4. – soK Hájům x Okruhová – zpevněná plocha
u tř. odpadu
9.00–12.00
1. 4. – soChalabalova – parkoviště proti č. 1611/713.00–16.00
15. 4. – soK Řeporyjím x K Chabům – u kapličky 9.00–12.00
15. 4. – so5. máje – plocha u č. 325/5513.00–16.00
22. 4. – soSrnčí x U Dobráků9.00–12.00
22. 4. – soK Opatřilce x K Jihu13.00–16.00
13. 5. – soK Fialce – plocha u č. 1219 9.00–12.00
13. 5. – sonáměstí Na Lužinách 13.00–16.00
13. 5. – soK Sopce – parkovací záliv13.00–16.00
20. 5. – so Vstavačová – u retenční nádrže 9.00–12.00
20. 5. – soMelodická x Operetní 13.00–16.00

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.

Jitka Zámorská, OŽP