Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den vzácných onemocnění a otevřených dveří

Není náhoda, že jsme v Mohylce zvolili den otevřených dveří na Den vzácných onemocnění 29. února. Otevíráme dveře dobré vůli, otevíráme včas dveře prevenci, otevíráme dveře informacím. Myšlenka podpory a prevence je součástí filozofie Mohylky, stejně jako spolupráce a pomoc. Je to rodinné stříbro naší školy. A tak celý den proudily do budovy a do tříd skupinky rodičů s dětmi a seznamovaly se nejen s atmosférou školy, s našimi zvyklostmi, rituály, tradicemi, ale získávaly povědomí i o téměř neznámých nemocech a o problémech, kterým pacienti čelí. 

Návštěvníci naslouchali při vyučování, nahlíželi do všech koutů – a to doslova, protože naše malá škola ukrývá v každém rohu cosi zajímavého – třeba v PC učebně za lavicemi potichu vrčící, stále pracující 3D tiskárnu nebo jinde v jazykové učebně za tabulí, aby byl rychle po ruce, pravopisný koberec. Čtvrťáci se s nepřiznanou pýchou zhostili role průvodců a osvědčili samostatnost, bystrý úsudek i vtip. Chlubili se svou školou i upozorňovali na nástěnky s fakty o neznámých chorobách. Rozhodně i jejich hrdost na školu, do které chodí, posvětila celý den na slavnost. 

A všudypřítomné oblečení v růžové, světle zelené a modré, společné focení i barevné fáborky vyvolávaly radost, vytvářely sounáležitost tolik důležitou pro spolupráci a celkově trochu zlehčovaly tíhu, kterou s sebou Den vzácných onemocnění nese. Téma vzácných onemocnění je pro nás dost osobní. Spolupráce na projektu, společně volené barvy oblečení, společně sdílená fakta nejen o Friedreichově ataxii, kterou onemocněl náš asistent a která je tak vzácná, že získat pro ni lék znamenalo pro jeho rodiče založit pacientskou organizaci a velmi usilovně rozšiřovat povědomí mezi širokou veřejností, to vše nás posiluje k akceschopnosti, ke konkrétním činům a rozhodnějším krokům. 

Denisa Červinková, ZŠ Mohylová