Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Start do druhé desítky

Druhé pololetí tradičně patří, letos už pojedenácté, projektu English with a Native Speaker. Jde o výuku angličtiny ve spolupráci s americkými univerzitními studenty a s programovou manažerkou CIEE Univerzity Karlovy Michaelou Neužilovou. Mladí Američané docházejí jednou týdně a kromě běžných hodin anglického jazyka učí ve třídách 1. stupně také matematiku nebo přírodovědu. 

Hodiny pro žáky 2. stupně jsou zaměřeny hlavně na konverzaci. Při výběru následujícího tématu přihlížíme k přání žáků, na konci hodiny si mohou volit obvykle ze tří návrhů. 

Učební plány a témata jsou vždy předem konzultovány, vyučující jsou v hodinách přítomni, ale výuku vede rodilý mluvčí. 

Letos naše pozvání přijali Kyle Hovannesian, student architektury z Yale University, Zoe Szeman, která studuje angličtinu a politologii na Colby College, a Katherine Elton, jejímž oborem je psychologie a vzdělávání na Indiana University. Velmi si vážíme jejich pomoci a děkujeme za ni. 

Vladislava Šváchová, ZŠ s RVJ Bronzová