Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kapacita ve školkách a školách pro příští roky

Pane starosto, jsme mladá rodina s malými dětmi a zajímá mě, jak radnice řeší kapacitu ve školkách a školách pro příští roky. Bude pro naše děti místo i za dva roky? 

Děkuji za tento dotaz a věřte mi, že vás chápu. Školství v Praze čelí mnoha problémům a pro rodiče to není lehká situa- -ce. Dlouhodobě se systematicky snažíme pružně reagovat na demografickou situaci a velice si vážím faktu, že v naší městské části má každé dítě s trvalým bydlištěm v Praze 13 své místo v mateřské i základní škole jisté. Staráme se o 22 mateřských škol a 10 základních, které navštěvuje více než 8 tisíc dětí ročně. Všechny mateřské školy jsou na třináctce spádové, to znamená, že rodiče nemusí své děti přihlásit do jedné dané školky, ale mohou v rámci možností vybírat mezi několika v okolí svého bydliště. Základní školy mají svou určenou spádovou oblast, která je daná většinou nejbližším rádiem ulic v okolí školy a počtem žáků, které je schopna škola přijmout. Díky systematickému přístupu máme pro naše děti stále dostatečnou kapacitu, což není standardem ve všech částech Prahy. V minulých letech jsme naštěstí byli velmi prozíraví. Zatímco jinde se některé nevyužité budovy nebo části škol prodaly či pronajaly, u nás zůstaly v našem majetku a podle potřeby jsme je opět mohli zprovoznit. Minulý rok jsme například stavebně upravili nevyužité prostory bývalých šaten v jedné základní škole a mohli tam otevřít dvě nové třídy pro předškoláky. Díky tomuto přístupu jsme zvládli v předchozích dvou náročných letech bez větších problémů i příliv ukrajinských dětí do škol i školek. Přístavby ke stávajícím budovám jsou jednou z efektivních cest, která zajišťuje nárůst kapacity školských zařízení. Bohužel ne každá škola disponuje prostory nebo pozemky, a proto pracujeme i na jiných řešeních. Školství je třeba plánovat s velkým předstihem, řekl bych na deset let dopředu. Aktuálně připravujeme další přístavbu k jedné základní škole a zároveň také k jedné mateřské, začít stavět by se mohlo ještě v tomto kalendářním roce. Připravuje se také stavba zcela nové mateřské školky na jihozápadním městě a klíčovou a velmi nutnou investicí je nová základní škola tamtéž. Intenzivně jednáme s magistrátem, který bude novou školu financovat. Stavba nové školy je běh na dlouhou trať a věřím, že díky našemu úsilí a intenzivnímu jednání s hlavním městem se celý projekt podaří připravit a hlavně zainvestovat. Postavit zcela novou školu pro tisíc žáků je velký investorský projekt, aktuálně se pohybujeme v rozmezí jedné až jedné a půl miliardy korun. Budoucnost a vzdělání dětí z naší městské části je pro nás zásadní prioritou, dostatek kapacit ve školkách a školách v naší městské části se nám daří udržovat již dvacet let, a proto rád konstatuji, že i pro vaše děti je ve školkách i základních školách zajištěno. Aktuálně se školy i školky připravují na zápisy, očekáváme přibližně 770 prvňáčků a místa v lavicích pro ně máme připravena.

Váš starosta

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13