Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací jaro 2024

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami Zákaz zastavení nebo Zóna s dopravním omezením, které budou osazeny minimálně sedm dnů před zahájením čištění. 

Údržba komunikací bude probíhat ve všedních dnech od 8.00 do 15.00. 

Odbor dopravy


Datum
A

Amforová - celá 12. 4.
Anny Rybníčkové - část 25. 4.
Archeologická - (úsek Mukařovského - NN 3454) 10. 4.
Archeologická - (úsek Bronzová - konec) 10. 4.
Archeologická - (úsek Zázvorkova - konec) 11. 4.
Archeologická - (úsek Zázvorkova - Jeremiášova) 15. 4.
B
Bašteckého - bez úseku kolem parku
24. 4.
Běhounkova - celá (vč. zatravněných parkovacích stání)
19. 4.
Bellušova - (úsek bez parkoviště u Chlupova - Archeologická)
9. 4.
Blattného - celá
19. 4.
Böhmova - celá
15. 4.
Borovanského - celá
23. 4.
Brdičkova - bez parkoviště
12. 4.
Bronzová - celá vč. parkoviště
10. 4.
C

Dominova - celá včetně park. stání
19. 4.
Drimlova - (úsek Janského - slepý úsek)
22. 4.
F

Fantova - celá
8. 4.
Fingerova - celá
17. 4.
Flöglova - celá
3. 4.
H
Hábova - celá + odbočka k jeslím, parkoviště
2. 4.
Heranova - celá
2. 4.
Herčíkova - celá
22. 4.
Holýšovská - celá
9. 4.
Horákova - (bez slepého úseku + parkoviště)
4. 4.
Hostinského - (celá + odbočka k MŠ, parkoviště)
2. 4.
Husníkova - celá vč. otočky (parkoviště) a zatravněných park. stání
16. 4.
CH
Chalabalova - celá
3. 4.
Chlupova - celá
9. 4.
J

Janského - (úsek Červeňanského - Kurzova)
22. 4.
Janského - (úsek Kurzova - Prusíkova)
23. 4.
Janského - (úsek Červeňanského - Prusíkova)
24. 4.
K K Zahrádkám - (úsek Armády č. 47, vč. zatravněných park. zálivů)
5. 4.
Kálikova - celá
2. 4.
Karla Kryla - celá
25. 4.
Kettnerova - celá
4. 4.
Klausova - celá
22. 4.
Klukovická - celá
2. 4.
Kociánova - část
3. 4.
Kodymova - bez spojky do ul. Pod Hranicí
19. 4.
Kolovečská - vč. parkovišť - mimo 2x parkoviště u Mukařovského
12. 4.
Kovářova - (úsek Lýskova - Vlachova)
3. 4.
Kovářova - (úsek Vlachova - slepý úsek)
4. 4.
Kuncova - celá
3. 4.
Kurzova - celá
23. 4.
L Líšnická - (úsek Vlachova - hřbitov)
3. 4.
Lýskova - (úsek Chalabalova - Jeremiášova)
3. 4.
M

Melodická - (Symfonická - slepý úsek)
5. 4.
Mezi Školami - celá vč. parkovacích stání
19. 4.
Mládí - (úsek Kovářova - nám. Na Lužinách)
4. 4.
Modrá - celá
15. 4.
Mohylová - (úsek Píškova - slepý konec)
11. 4.
Mohylová - (úsek Píškova - Archeologická)
15. 4.
N

Na Zlatě - celá
17. 4.
Nad Dalajským údolím - část
25. 4.
Netouškova - pouze rameno do ul. Klausova
22. 4.
Neustupného - celá
9. 4.
NN 1798 - celá
8. 4.
NN 3091- celá
15. 4.
NN 3444 - část, NN 3447 - část
3. 4.
NN 3452 - přední část parkoviště
9. 4.
NN 3456 - 2x parkoviště u ul. Janského
22. 4.
NN 4541 + poslední oddíl parkoviště
19. 4.
NN 1809 - celá, NN 3468 - celá, NN 3469 - celá
16. 4.
NN 3448 - celá
2. 4.
NN 3453 - park. u metra, NN 7269 - (spojka Bronzová - Zázvorkova)
10. 4.
NN 3470 - celá
17. 4.
NN 4543 - část
18. 4.
NN 7189 - celá
22. 4.
Nová kolonie - část
5. 4.
Nušlova - celá
17. 4.
O
Operetní - celá
5. 4.
Ovčí hájek - celá
16. 4.
P
Pavrovského + 2x parkoviště
24. 4.
Petržílkova - (úsek V Hůrkách - Pod Hranicí, bez křižovatky)
18. 4.
Petržílkova - (úsek Bucharova - V Hůrkách)
17. 4.
Píškova - celá
11. 4.
Podpěrova - celá
12. 4.
Prusíkova - celá
24. 4.
Přecechtělova - (úsek Kurzova - Janského)
23. 4.
Přecechtělova - (úsek Kurzova - Pavrovského)
24. 4.
R

Raichlova - bez dvou slepých úseků
25. 4.
S

Seydlerova - celá
17. 4.
Sezemínská - celá
10. 4.
Smetáčkova - celá
5. 4.
Suchý vršek - celá
16. 4.
Symfonická - (úsek Armády - Melodická)
5. 4.
Š

Šostakovičovo náměstí - celá
2. 4.
Švejcarovo náměstí - celá
25. 4.
T

Trávníčkova - celá
8. 4.
U

U Jezera + 2x parkoviště
10. 4.
V

V Hůrkách - (úsek Pod Hranicí - Suchý vršek)
16. 4.
V Hůrkách - (úsek Suchý vršek - Petržílkova)
17. 4.
Vackova + 3 parkoviště ; Vlachova - (úsek Flöglova - Šost. náměstí)
2. 4.
Vlachova - (úsek Kovářova - Flöglova)
3. 4.
Volutová + parkoviště
18. 4.
Z

Zázvorkova - celá
11. 4.
Zvoncovitá - celá
15. 4.