Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Společenství vlastníků jednotek

Členem společenství vlastníků jednotek (SVJ) se stává každý, kdo si koupí byt v domě rozděleném na více jednotek. Nemůžete si vybrat, jestli budete nebo nebudete členem tohoto spolku, a na schůze sice chodit nemusíte, nicméně pak se ani nemůžete divit tomu, jaké závěry se na schůzích přijaly. Někteří členové společenství vlastníků jednotek jej vnímají jako trest za to, že mají vlastní byt.

Na co si tedy dát pozor?

Už když byt kupujete, obraťte se na SVJ a požadujte potvrzení o tom, že prodávající, tedy dosavadní majitel bytu, nemá vůči společenství vlastníků jednotek žádné dluhy. Pokud zde nějaké dluhy jsou, pak je třeba je zohlednit v kupní ceně. Zjistěte si také celkové poplatky společenství vlastníků jednotek, a to nejen za služby, jako je elektřina, vytápění, voda a další, ale i to, jaká je výše příspěvku do fondu oprav a jestli např. nesplácí společenství vlastníků jednotek úvěr. To abyste věděli, kolik vás vlastně byt bude stát. Když už jste členem tohoto spolku a vlastníte byt, pak si musíte hlídat, jaká rozhodnutí jsou přijímána a jakým způsobem je rozhodováno. Alespoň jednou do roka se musí sejít shromáždění vlastníků, na kterém budou vlastníci informováni o hospodaření společenství vlastníků jednotek, také jaká je účetní závěrka a jaké jsou plánovány opravy. Jednou do roka vám také musí společenství vlastníků jednotek poslat vyúčtování služeb, které si platíte. A to je ten okamžik, kdy musíte být ostražití a toto vyúčtování  si překontrolovat, zda je správně spočítáno a popřípadě proti němu podat námitky.

Zdá se vám, že po vás SVJ chce doplatit příliš mnoho peněz?

Zkontrolujte si, kolik platíte, jaký je předpis záloh a také co bylo schváleno na poslední schůzi. Protože pokud jde například o platby do fondu oprav, ty musí být schváleny na shromáždění. A to je i jeden z důvodů, proč byste na tato shromáždění měli chodit, i když jsou nudná, dlouhá a často se na nich hádáte o to, kdo zase nezamkl vchodové dveře. Dalším důvodem, proč opravdu pečlivě kontrolovat tato vyúčtování, je, že v případě, že opravdu dlužíte a že platit nebudete, tak se vám nakonec může stát, že vám společenství vlastníků jednotek vypne topení, vodu a přestane poskytovat veškeré služby, které vám dosud poskytovalo. V extrémním případě může dokonce i váš byt prodat.

Proč by vás mělo shromáždění zajímat?

Úpravy v bytě, které nezasahují do jeho rozlohy, si samozřejmě můžete dělat bez souhlasu shromáždění. Pokud byste se však pouštěli do něčeho většího, např. do spojování dvou bytových jednotek nebo do odpojení se od ústředního topení s tím, že si budete vytápět jinak, zde pak již potřebujete souhlas shromáždění. V některých případech dokonce potřebujete souhlas všech vlastníků. I zde platí, že je třeba pečlivě číst. V tomto případě stanovy. Podívejte se, jak se rozpočítávají jednotlivé platby, a podívejte se, jaké jsou částky, o kterých může rozhodovat samostatně výbor nebo pověřený vlastník a o kterých musí rozhodovat shromáždění. A nezapomínejte, vy sami jste shromáždění, vy sami můžete iniciovat schůzi, i když se nic neděje, popřípadě navrhovat body k projednání na této schůzi. Máte právo vidět pohyby na účtech, máte právo seznámit se s veškerými smlouvami a účetnictvím, které společenství vlastníků vede.

Chcete mít na věci přece jen větší vliv?

Staňte se členem výboru. Budete moc dát věci do pohybu a iniciovat změny. Nicméně s tím bude spojena i řada povinností, jako je právě třeba pravidelné svolávání shromáždění, zajišťování oprav či úklidu nebo vyhledání správcovské společnosti. Ale nebojte se toho a vyzkoušejte si to – je to takový malý stát ve státě.

Jaroslava Šafránková, Advokátní kancelář Šafránková & Vrba