Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAK TO BYLO V BŘEZNU

Letošní třetí měsíc jsme rozhodně lézt za kamna nemuseli, neboť s sebou přinesl krásné, skoro jarní počasí. Jako každý rok jsme si během něj připomněli čtyři významné dny a snad přečetli alespoň jednu knížku, neboť březen je už skoro sedmdesát let měsícem knihy. Navíc v jeho závěru proběhly Velikonoce. Ale popořádku. První jarní měsíc zahájil dětský karneval ve Spolkovém domě, který pro všechny malé princezny, prince, kovboje a kovbojky uspořádal již tradičně Klub seniorů Staré Stodůlky. Jako obvykle zde byla připravena spousta zábavy, bohatá tombola a rozličná překvapení. V pracovním týdnu se senioři sešli v Retrokavárně, kde jim společné chvíle zpříjemnil zpěvem a hrou na klávesy farář Michal Kotas. V základní škole Mohylová proběhla jarní část školičky pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, při které se návštěvníci seznámili například s genetickou metodou čtení s prvky kritického myšlení. Sluníčko prozářilo celý pátek, na který připadl první z výše zmiňovaných významných dnů – Mezinárodní den žen. Přes různé minulé škraloupy a politicko- -sociální dehonestace, zahrnující třeba zlomené rudé karafiáty a podnapilé zástupce silnějšího pohlaví, stále naštěstí nese svoji původní myšlenku. Naše největší hvězda nepolevila ve svém snažení ani druhou březnovou sobotu, která přinesla druhý významný den. Ten připomíná naopak velmi smutnou událost, a to vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince, při kterém nesmyslně a krutě přišly o život téměř čtyři tisíce Židů. V připomínce výročí jednoho roku od inaugurace prezidenta se zájemcům otevřely skoro všechny dveře Hradu a první návštěvníky přivítal sám pan domácí se svou paní. Další významný den, v pořadí tedy třetí, přiletěl spolu se šesti letouny, které rozčísly pražské nebe u příležitosti pětadvaceti let od vstupu České republiky do NATO. Následující den se otevřely brány na Klausovce všem, kdo se chtěli seznámit s chodem, zázemím a pracovníky školy. V sobotu se v Komunitním centru sv. Prokopa uskutečnil jarní dětský bazar a večer opět ožil Spolkový dům Stodůlky, kde uspořádal taneční zábavu oddíl kopané Sokola Stodůlky. Dospělí se bavili, tančili a zpívali stejně jako děti před čtrnácti dny. Svatý Josef s tváří milou skončil zimu s plnou silou a Světlany se Světlami mohly přinést první jarní den. Moc se nenadřely, protože počasí odpovídalo, navzdory pranostikám, jaru už pěknou řádku dní. Uvidíme, co nás zase čeká, protože předkové tvrdili, že lépe je být od hada uštknut, než se v březnu od slunce ohřát. Den otevřených dveří nabídla potencionálním zájemcům Mohylka a ve Mlejně se konalo veřejné projednání, které se týkalo kultury v naší městské části a programové náplně hostícího kulturního domu. V posledním březnovém týdnu přišel na řadu čtvrtý a poslední významný den tohoto měsíce. Jedná se o Den učitelů, což je svátek určený k poctě všem učitelům a jejich záslužné a náročné práci. Termín, ve kterém se slaví, se v různých zemích liší. Často je to na výročí významného lokálního učitele nebo mezníku pedagogiky. V mnoha zemích je to 5. října, v Čechách v den narození Jana Ámose Komenského, tedy 28. března. Pan starosta při této příležitosti opět ocenil plaketou kantory a kantorky, kteří se léta svědomitě a neúnavně snaží na třináctce ze svých svěřenců vykřesat nové Ámose. Velikonoce už ťukaly na dveře a den před Velkým pátkem se obřadní síň rozvoněla jarními kytičkami, neboť zde byla pro seniory připravena oblíbená akce, Jarní floristika. Na Boží hod velikonoční jsme poposunuli hodinky o hodinu blíže k dalšímu, akcemi nabitému měsíci, o kterém si povíme zase příště. 

Andrea Říčková