Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekolistárna

Přináší novela vyhlášky o odpadech změny?

Ano, podle vyhlášky č. 21/2005 Sb., o odpadech je např. nově zakotvena povinnost vlastníka objektu zajistit v době sněhové kalamity přístup a čistotu na stálých stanovištích sběrných nádob, včetně přístupových cest k místu nakládky. V případě nesjízdnosti komunikací (sníh, led, rozkopaná komunikace) je svoz odpadů realizován do 24 hodin po ukončení nesjízdnosti.