Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pojďte s námi obnovit starý sad

Víte, že ve Stodůlkách najdete poslední ze šesti ovocných sadů, které zde ještě v nedávné době rostly? Tento sad se od roku 1938 zachoval v původní rozloze i s původními jabloněmi, ale bohužel je ve velmi zanedbaném stavu a není obyvateli tak využíván, jak by si zasloužil. Proto se odbor životního prostředí společně s několika občanskými sdruženími a Nadací Partnerství rozhodl tento sad oživit a přizvat ke spolupráci místní obyvatele. Projekt proběhne v rámci programu Strom života Nadace Partnerství, jehož generálním partnerem je společnost Skanska.

Sad navazuje na západní část Centrálního parku a najdete ho vedle Oistrachovy ulice mezi konečnou autobusů a Kulturním domem Mlejn. Je jediný, který se během výstavby sídlišČ na území Stodůlek zachoval. V dnešní době je již ovocný sad v městském prostředí raritou, ukazuje nám jeden z původních způsobů využívání krajiny, přenáší nás do minulosti, do dob našich prarodičů.

Přijěte si sami rozhodnout, jak chcete trávit svůj volný čas a jak chcete, aby tento sad vypadal. Příležitost k tomu budete mít v červnu. Součástí setkání budou drobné dílničky pro menší obyvatele Prahy 13 pořádané Ekocentrem Podhoubí a různé soutěže nejen pro ty nejmladší.
Více informací o rekonstrukci starého sadu najdete na www.praha13.cz a ve vestibulu radnice.

Lucie Jeřábková, odbor životního prostředí