Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezinárodní den celiakie

V posledních letech je v ČR stále častěji diagnostikováno onemocnění zvané celiakie, při kterém je nutno dodržovat bezlepkovou dietu. Dříve se vycházelo z toho, že se jedná o onemocnění dětí, dnes už je jisté, že se může objevit v kterémkoliv věku. Odhaduje se, že v současnosti je diagnostikována pouze pětina (dle některých pramenů pouze desetina) nemocných s celiakií. Tuto situaci by mohla pomoci změnit větší informovanost. Vhodnou příležitostí k tomu může být i 26. květen – Mezinárodní den celiakie. Více na www.coeliac.cz, 224 257 023.
Eliška Dufková, Společnost pro bezlepkovou dietu