Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozvánka

Pozvánka

Dne 19. května ve 14.30 hodin se ve FZ· Trávníčkova koná členská schůze Svazu tělesně postižených. Další informace na tel. 603 286 223.