Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů květen 2009

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)4. 5.
Vzpomínáme na květnové dny 1945
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) F. Kundrát

11. 5.
Vystoupení žáků ZUŠ Stodůlky ke Dni matek
Anglická konverzace - cvičení paměti Svat. Bulířová

18. 5.
Příprava na výlet vlakem z Řeporyj a na červnový zájezd našeho klubu (Doksany - Louny - Kadaň) Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) F. Kundrát

25. 5.
A. Rieu - koncert ze Schönbrunnu F. Kundrát
Německá konverzace Jarmila Hlinovská

26. 5.
Výlet vlakem do okolí Řeporyj (sraz bude upřesněn) Jarmila Kejhová


Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

5. 5.
Posezení při kávě, video

12. 5.
Pamětní test Milionář

19. 5.
Cestujeme po světě (video)

26. 5.
Potrénujeme si mozek - Co na jazyku

20. 5.
Celodenní výlet na Broumovsko s návštěvou Adršpašských skal.

Vycházky budou podle počasí a dohody v klubu.

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

6. 5.
Vycházka do údolí Motolského potoka

13. 5.
Diamantová voda Jiří Tichý

20. 5.
Vystoupení mateřské školy ke Dni matek

27. 5.
Tombola

v.z. Roman Kosan


Klub seniorů a přátel Vidoule

V květnu nás čeká návštěva divadel a prohlídka nového hřiště, také uctíme památku našich občanů, kteří položili své životy v průběhu druhé světové války.

Připomínám , že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali pracovníkům Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13 Vladimíře Rottrové a Tiboru Belohorcovi, kteří přijali pozvání a přišli mezi nás. Mimo jiné s námi hovořili o novém dětském hřišti, které se v lokalitě Vidoule buduje. Věříme, že se bude nejen dětem líbit.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283


Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

6. 5.
Poradní den

13. 5.
Dia klub

20. 5.
Dia klub

27. 5.
Členská schůze

Každou první středu v měsíci se od 14.00 koná v kanceláři výborová schůze. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 16.00 v klubovně.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405