Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vy ještě nemáte svůj rodokmen?

Možná ani nevíte, že na sídlišti Lužiny sídlí Česká genealogická a heraldická společnost. Pro všechny, kdo se zajímají o minulost a chtěli by hledat své předky, byla určena zajímavá výstava Putování za předky, která byla v atriu radnice k vidění od 17. března do 3. dubna. Autoři výstavy Martin Slaboch a Helena Voldánová poutavým způsobem seznámili návštěvníky s postupem genealoga při sestavování rodokmenu, s typy archivních pramenů, starými písmy a rodovými erby. Kdo má o rodopis nebo heraldiku hlubší zájem, mohl v sobotu 18. dubna využít Dne otevřených dveří v sídle společnosti ve Fantově ulici 1784. Přes padesát zájemců se přišlo poradit, jak začít při sestavování rodokmenu, jak se naučit číst stará písma nebo se alespoň podívat na unikátní knihovnu s více než 5 000 svazky genealogické literatury. Patnáct z nich se dokonce stalo členy společnosti. Mnozí návštěvníci byli sousedé z Prahy 13, ale na základě rozhlasové pozvánky přijeli i nadšenci z Klatov nebo Ústí nad Labem. Česká genealogická a heraldická společnost letos slaví 40. výročí od svého vzniku. Pomáhá badatelům s rodokmeny, registruje osobní znaky a vydává sborník a odborné příručky. Více najdete na www.genealogie.cz

Samuel Truschka