Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úprava okolí památníku obětem komunismu

V průběhu dubna prošlo zásadní změnou okolí památníku obětem komunismu na rohu ulic K Brance a Kovářova ve starých Stodůlkách. Celý prostor byl kompozičně neucelený, tři stromy byly umístěny neúčelně, znalecký posudek je označil za neperspektivní a kvůli nízké koruně překážely ve výhledu. Proto byly odstraněny a nahrazeny šesti vhodnějšími habry. Stávající šeřík je v dobrém zdravotním stavu a bude tvořit pozadí památníku, který se stane skutečnou dominantou celého prostoru. Plochu nově doplnila dlážděná cesta reagující na vyšlapanou pěšinu, doplněná lavičkou. Prostor za cestou je vyplněn nízkými okrasnými keři a trvalkami. Přístup k památníku samotnému umožní pískovcové šlapáky a velká pískovcová deska pro kladení věnců. Úprava dodala místu osobitý charakter a především důstojnost, kterou si památník bezesporu zaslouží.

Anna Pešatová, OŽP