Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hole na minigolf se půjčují ve Mlejně

Hole na minigolf se půjčují ve Mlejně

Veřejné minigolfové hřiště v blízkosti ulic K Zahrádkáma Oistrachova ve Stodůlkách je od 1. dubna opět v provozu. Zahrát si můžete denně od 8.00 do 21.00 hodin. Hole je možné si bezplatně vypůjčit po předložení průkazu totožnosti a složení vratné zálohy 500 Kč v recepci správce IKON v KD Mlejn v Kovářově ulici, a to ve všední dny od 9.00 do 21.00 a ve dnech pracovního volna od 11.00 do 20.00. Hole se půjčují nejdéle na tři dny. Prosíme o dodržování provozního řádu hřiště a udržování pořádku.

-red-

 

 

Žádné dopravní propojení Barrandova a Velké Ohrady se nechystá

Někteří obyvatelé Velké Ohrady dostali v březnu nevyžádaný e-mail s upozorněním, že od dubna započne v těsné blízkosti jejich bydliště plánovaná stavba spojky mezi Barrandovem a sídlištěm Velká Ohrada, že v souvislosti s tím dojde ke zrušení parkovišť na okraji sídliště a že si mají zabezpečit jiné parkovací místo. Zpráva byla podepsána vymyšleným jménem pracovníka neexistující Správy parkovišť Obecního úřadu Praha 13. Ujišťujeme všechny občany, že žádná taková stavba plánovaná není a že v případě plánovaných staveb se nepostupuje tímto způsobem. Falešnou zprávu jsme předali k dalšímu prošetření.

Eva Vyskočilová, odbor dopravy