Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chcete se vyjádřit k revitalizaci zeleně?

 

MČ Praha 13 vás srdečně zve na veřejná projednání revitalizace zeleně ve dvou vnitroblocích na sídlišti Lužiny:

  • ve vnitrobloku Bellušova – Neustupného dne 15. května
  • ve vnitrobloku Trávníčkova – Fantova dne 29. května

Obě akce se budou konat od 17.00 hodin v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí v Nových Butovicích. Máte jedinečnou příležitost vyjádřit se k rozsáhlým sadovým úpravám, které jsou navrženy tak, aby zeleň maximálně potlačovala hlučnost, vytvořila příjemnější mikroklima a esteticky doplňovala části vnitrobloků.

Jiří Neckář, zastupitel a koordinátor Místní agendy 21